Nevynechajte seminár Bill 11

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov pripravil na termín 2.–3. októbra 2015 v Piešťanoch seminár, ktorý upozorní na novinky a trendy pre nové trhové príležitosti. Prinesie samozrejme aj veľa informácií edukatívneho charakteru. Na organizácii spolupracovala aj Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR a podporila ho Európska federácia sitotlačových zväzov FESPA.

Okrem podnikateľov v oblasti tlačových služieb sa ho zúčastňujú pravideľne aj študenti stredných a vysokých škôl s umeleckým zameraním. Požiadali sme tajomníka zväzu, Ľudovíta Bartoša o rozhovor, aby nám podal podrobnejšie informácie.

Prečo by sa nečlen zväzu mal zúčastniť seminára?
Je to jedinečná možnosť stretnúť sa s kolegami a odborníkmi v odbore. Vymeniť si informácie o technologických novinkách. Získať nové kontakty a využiť špeciálnu atmosféru v zmysle rôznorodosti atmosféry a emócií. Snažíme sa napríklad účastníkov upozorniť aj na novú legislatívu. Tento raz to bude nový Zákon o odpadoch. Seminár je každý rok vyvrcholením našich aktivít a stojí za to byť jeho účastníkom.

Čo bolo impulzom k zorganizovaniu prvého seminára a čo dodáva zväzu energiu k jeho každoročnej príprave?
Stanovy nášho zväzu nám ukladajú vyvíjať činnosť zameranú na vzdelávanie a popularizáciu sitotlače a digitálnej tlače. Semináre a workshopy sme organizovali aj pred tým, ale prvotný impulz pre medzinárodný seminár vyšiel od Györgya Kovácsa, člena výkonného výboru FESPA. Po vzájomnej komunikácii sme sa rozhodli pozvať pána Williama Appletona, špičkového odborníka z Veľkej Británie. Práve na jeho počesť dostal seminár organizovaný našim zväzom meno Bill. Jedinečná atmosféra a priaznivé ohlasy účastníkov sú zdrojom inšpirácie a energie pre organizovanie ďalších seminárov.

Zbližovanie sveta sitotlače a digitálnej tlače vidno aj na programe seminára. Aký je vývoj v oblasti postupného rastu inštalovaných digitálnych veľkoplošných aj hárkových technológií?
Prvotné obavy sitotlačiarov spred viacerých rokov, že im digitálna tlač odkrojí z trhu, sa naplnili iba čiastočne. Digitálne technológie obslúžia zákazníkov s požiadavkami na malé série a otvorili nové trhy, kam sitotlačiari nikdy ani nepomýšľali vstúpiť. Potreba uspokojiť zákazníka ale postupne priniesla do mnohých sitotlačových prevádzok digitálne technológie. Veľký medzinárodný prieskum trhu FESPA Cenzus prináša presné čísla o vývoji na trhu a naši členovia ho majú k dispozícii ako členskú výhodu.

Ako reagujú školy na možnosť zúčastniť sa tohto podujatia?
Veľmi úzku spoluprácu máme so Strednou umeleckou školou v Trenčíne, z Univerzity Mateja Bella na seminár často chodia učitelia a študenti – budúci pedagógovia výtvarných predmetov. Prichádzajú aj z iných škôl. Počet miest je ale limitovaný.

Aké témy budú rezonovať na okrúhlych stoloch?
Fenomén okrúhlych stolov bol vytvorený ako priestor pre výmenu informácií medzi dodávateľmi a odberateľmi. Návštevníci tu majú možnosť priamo vidieť niektoré najnovšie technológie, zariadenia, materiály či pomocné prípravky z oblasti sitotače a digitálnej tlače, ale i konzultovať s dodávateľmi otázky na témy, ktoré ich v prezentáciách zaujali, alebo s ktorými sa stretávajú v praxi. Je to priestor, ktorý dodáva semináru živosť a je veľmi obľúbený.

Účastnícky poplatok je 120 € pre nečlenov, respektíve 80 € pre členov zväzu.
Ako sú na tom študenti?

Členov zväzu, rovnako ako členov zväzov združených vo federácii FESPA výškou vstupného zvýhodňujeme. Účastníckym poplatkom všetci čiastočne prispievajú na náklady seminára a samozrejme prispievajú aj študentom a pedagógom. Myslíme si, že mladú krv potrebuje každé profesijné združenie a ich účasť vítajú aj partneri seminára.

Pokiaľ vás program seminára Bill 11 zaujal, prihlásiť sa môžete tu:
http://www.sietotlacovyzvaz.sk/prihlaska_seminar_201510.php


 
ROZHOVOR NA TÉMA:
Ľudovít Bartoš – Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov pripravil na termín 2.–3.
Jan Kopka – Přinášíme vám čerstvý rozhovor s ředitelem firmy Integart, která právě...
Doru Stoican - Nápad, jaký ještě nikdo neměl. Nápad společnosti HSW Signall spojit Open House...

VELETRŽNÍ NOVINY 2015
12. 5. 13. 5. 14. 5.

SOUTĚŽ


GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

REKLAMA