Rozvoj produktů řady ImagePerfect™

Úspěch a vytrvalost řady ImagePerfect™ od firmy Spandex, která už je na trhu 18 let, je výsledkem úzkého dialogu s grafiky, jejichž zpětná vazba a kreativní nápady jsou pro rozvoj této značky zásadní. O rozvoji těchto produktů souběžně s rychle se měnícím digitálním trhem hovoříme s Category Managerem Stevem Jacquesem. Pan Steve Jacques bude dne 12. 5. 2015 osobně přítomen na veletrhu Reklama Polygraf - expozice společnosti Spandex (Hala 4, stánek 4B4), kde rád odpoví na vaše případné dotazy.

Jak se podle vás vyvíjel velkoformátový tisk v průběhu uplynulých 18 let?
Když jsme uvedli na trh řadu ImagePerfect™, digitální technologie se v oblasti velkoformátového tisku teprve začínala prosazovat. Zákazníci se sháněli po větší rozmanitosti výrobků, než jaká byla tehdy k dispozici, což nás přivedlo k vývoji vlastního produktové řady.
Ze začátku náš sortiment tvořily převážně digitálně potištitelné bílé a průhledné vinyly. Protože tehdy začaly přicházet na trh tiskové jednotky schopné spolehlivě tisknout na různé podklady, přidali jsme produkty jako potištitelná bannery a textilie. Do poloviny prvního desetiletí rostla poptávka po materiálech umožňujících větší kreativitu v reklamních aplikacích, proto jsme do sortimentu zařadili produkty ImagePerfect Signage.

Do jaké míry vaši zákazníci ovlivňují vývoj produktů?
Hrají zásadní roli při podněcování inovací produktů; jak se vyvíjejí jejich potřeby a potřeby jejich klientů, vyvíjí se i ImagePerfect.
Odborníci na reklamu a vizuální komunikaci, s kterými spolupracujeme, jsou tvořiví a vynalézaví a tlačí nás k hledání řešení, která jim pomohou uskutečnit jejich nápady, a to jak pokud jde o reprodukci obrazů, tak pokud jde o účelnost instalace. Jejich zpětná vazba a podněty jsou absolutně klíčové pro proaktivní rozvoj produktové řady a dbáme na to, abychom s nimi zůstali v úzkém kontaktu, připraveni na průběžnou zpětnou vazbu.

Jaké trendy na trhu ovlivňují inovaci produktů dnes?
V důsledku nárůstu produktivity výstupních zařízení začaly být pro velkoformátové tiskárny klíčové dvě věci: zlepšení manipulace pro zajištění vysokého výkonu a optimální absorpce inkoustu, aby nedocházelo k „zaplavení“ povrchu podkladu inkoustem nebo k pomalému schnutí, což oboje připravuje tiskárnu o drahocenný čas.
Úkolem pro výrobce exteriérových reklam je dosáhnout větší trvanlivosti, proto jsme se soustředili na zlepšení rozměrové stability, aby nedocházelo ke smršťování po instalaci.
Rozvoj samolepicích aplikací, jako jsou fólie na auta a okenní grafika, nás nutí inovovat v takových oblastech, jako je pevnost spojů, přemístitelnost a neprůhlednost, což se týká například našich produktů PerfectApply™, které umožňují rychlejší instalaci, a našich pigmentovaných lepidel, která brání průhlednosti a dávají finální aplikaci výraznější vzhled.
Další rostoucí oblastí jsou měkké reklamní materiály, využívané zejména v kongresovém průmyslu, ale také pro takové aplikace, jako je interiérová nástěnná grafika.
U zákazníků svých zákazníků pozorujeme i poptávku po takových grafických produktech, které budou vyhovovat jejich ekologické nákupní politice, např. produktech bez PVC a biologicky odbouratelných.
Dekorační aplikace rovněž nabízejí obrovský obchodní potenciál pro profesionály v oblasti grafiky. To zákazníkům pomáháme realizovat zavedením speciálních interiérových dekoračních produktů včetně tapet, metalických výrobků, dekorativních a potištitelných okenních fólií a materiálů pro podlahovou grafiku.

Mění zákazníci své nákupní chování?
Jak trh dozrává, zákazníci si média pro jednotlivé zakázky vybírají stále pečlivěji; vědí, že na kvalitě záleží. Dobrým příkladem jsou bannery; nejvíce se rozvíjejícím produktem jsou naše zátěžové křídové materiály, v porovnání s laminovanými řešeními, která jsou vhodnější pro krátkodobé nebo vnitřní aplikace. Zákazníci dnes hledají ten pravý materiál pro každou jednotlivou zakázku. Aby to jen fungovalo, nestačí.

Jaké faktory by zákazníci při nákupu materiálů měli brát v úvahu?
Nejdůležitějším důvodem pro výběr každého materiálu by vždy měla být jeho funkčnost. Méně zkušení kupující se někdy chybně zaměří jen na cenu produktu místo ceny celé instalace, jíž je materiál pouze jednou ze součástí. Kupování levných médií však může být šetřením na nepravém místě, pokud je kvůli tomu instalace a její odstranění obtížnější nebo pokud ztratíte čas a materiál a obětujete marži. V krajním případě vás špatná práce může připravit o zákazníka.
Pokud jde o bannery, je důležité vybrat materiál s dobrou rozměrovou stabilitou, spolehlivým přilnutím, dobrým vyrovnáním a snadným řezáním a upravováním. Špatná volba materiálu může vést například k jeho smršťování nebo oprýskávání, což by se mohlo stát velmi nákladnou chybou.
Naší hlavní zásadou je nabídnout optimální vyvážení ceny a kvality pro každé zadání, což zákazníkům umožní dodávat jednotlivé zakázky bez kompromisů. Zákazníci by měli být schopni dosáhnout u každé zakázky rozumné marže, protože mohou počítat se spolehlivým dodavatelem, který jim zajistí dodávky do druhého dne a poprodejní podporu.

Jak vidíte rozvoj trhu v následujících letech?
Zásadní pro rozvoj podnikání většiny tiskařů a výrobců reklam je důvěra v diverzifikaci do nových oblastí aplikace, protože zakázky s komoditami vynášejí stále méně. Inovace v médiích umožňují zákazníkům rozšířit portfolio svých služeb a nabídnout svým zákazníkům nová řešení.
Řada zákazníků ImagePerfect například přechází na oblečení a propagační oděvy digitálně potištěné pomocí tepelných fólií a filmů s využitím své stávající velkoformátové tiskárny a cenové dostupného tepelného lisu. Jiní zákazníci využívají inovací v samolepicích vinylech k přechodu na fólie pro vozidla a dekorační aplikace.

Jak podporujete přechod zákazníků k novým aplikacím?
*Přístup k produktům ImagePerfect teď zákazníkům nabízíme průběžně. To znamená, že si nemusí udržovat zásoby specializovaných produktů a mohou výhodně využít malých objednávek a nebýt tak zatíženi nepotřebnou zásobou velmi specifických médií. To jim uvolňuje hotovost, ale především umožňuje experimentovat s novými aplikacemi.
Na základě analýzy trhu a rozhovorů se zákazníky jsme schopni uvádět na trh celé produktové řady, které vyhovují schopnostem výrobců reklam a tiskařů a poskytnou jim další zdroj příjmů. Dobrými příklady jsou naše řada flock and flex pro aplikace na oděvy a naše portfolio interiérových dekoračních materiálů.
Tým úzce spolupracuje se zákazníky v terénu a prodiskutovává s nimi, jaké produkty by mohli využít pro splnění zadání nebo jak by se mohli dostat na nové trhy. Každý den nás zákazníci překvapují svojí vynalézavostí, když používají produkty ImagePerfect způsoby, s nimiž jsme ani nepočítali. Udržet tempo inovací tak, abychom vyšli této kreativitě vstříc a pomohli zákazníkům získat rozumnou marži při dodávání jedinečné práce, je pro nás výzvou.


 
ROZHOVOR NA TÉMA:
Ľudovít Bartoš – Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov pripravil na termín 2.–3.
Jan Kopka – Přinášíme vám čerstvý rozhovor s ředitelem firmy Integart, která právě...
Doru Stoican - Nápad, jaký ještě nikdo neměl. Nápad společnosti HSW Signall spojit Open House...

VELETRŽNÍ NOVINY 2015
12. 5. 13. 5. 14. 5.

SOUTĚŽ


GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

REKLAMA