Den signmakingu Brno 2014

Mekkou českého signmakingu se 30. října na jeden den stane moravská metropole Brno. Tradiční Den signmakingu, který pořádá Sdružení dodavatelů pro signmaking, však dostane netradiční tvář. Jednak se mění místo konání a jednak i jeho formát. Požádali jsme proto o rozhovor presidenta Sdružení dodavatelů pro signmaking Tomáše Javůrka, ředitele společnosti Vink Plasty.

Den signmakingu čeká změna místa i formátu. Můžete k tomu říct víc?

Den Signmakingu se od počáteční snahy - být společnou výstavou členů Sdružení dodavatelů pro Signmaking, prezentujících jednotlivě své společnosti a jejich portfolio - začal během let profilovat do aktivity společné prezentace celého Sdružení. Už není primární obchodní nabídka jednotlivých firem, ale snaha Sdružení informovat trh o vývoji, trendech a novinkách a také diskutovat se zákazníky na témata, která je zajímají. Proto postupně od forem výstavy přecházíme ke konferencím a prezentacím.
To logicky vyústilo ve změnu prostoru, kdy důraz není kladen na výstavní možnosti, ale na dostupnost pro zákazníky, komfort konference a prezentace. Waniek Gallery se z tohoto hlediska jeví jako reprezentativní prostor v centru Brna s možností parkování, dojezdu bez auta a jako ideální pro nový formát Dne Signmakingu.

Doposud si návštěvník na Den signmakingu přišel prohlédnout novinky a využít výhodné výstavní nabídky. Proč by měl přijít teď?

Protože pro prezentace novinek je prostor na firemních akcích typu road show a open day, nebo na výstavě Reklama Polygraf v česko – slovenském měřítku a v mezinárodním hlavně na veletrhu FESPA. Výhodné obchodní nabídky dostane zákazník po celý rok a to nejen v termínu výstavy. Den signmakingu nabídne možnost načerpat informace o vývoji trhu a nových směrech nejen z hlediska jednotlivého distributora, ale celého dodavatelského společenství. Vzniká tak platforma, nejen pro diskusi o materiálech, které třeba ani ještě nejsou uvedeny na trh, ale patří jim budoucnost, ale také pro komunikaci o problémech i zkušenostech ze strany producentů, distributorů, zpracovatelů a zejména i koncových uživatelů. Tuto možnost nemáte na výstavě a k tomuto cíli směřuje Den Signmakingu, a proto v tomto formátu vidíme jeho budoucnost.

Dovolte otázku trochu mimo hlavního tématu. Jak vypadá vývoj na trhu podle nejnovějších výsledků průzkumu Sdružení dodavatelů pro signmaking?

Sdružení dodavatelů provádí každoročně průzkum trhu, který má svá přísná pravidla. Nejen členové Sdružení, ale v tomto případě i některé firmy stojící mimo tento oborový syndikat, poskytují data za uplynulý kalendářní rok v přesně stanoveném formátu do rukou notáře. Ten tato data zpracuje a následně skartuje.
Jako výstup všichni respondenti obdrží výstup součtu prodeje v korunách a jednotkách za uplynulé období rozdělený do skupin a podskupin dle druhu a povahy zboží.
Tímto způsobem můžeme za posledních skoro 15 let pozorovat vývoj trhu v jednotlivých komoditách, pokles některých technologických postupů a vývoj jiných. Musím z vlastní zkušenosti říci, že je to unikátní aktivita Sdružení dodavatelů, kterou velmi obdivují všichni zahraniční odborníci a doslova nám tato data závidí.
Průzkum trhu za rok 2013 ukázal to, co cítíme – postupné oživení trhu, rozhýbání prodeje technologií, po stagnaci sítotiskových materiálů v minulých letech se tento trend pomalu přesouvá do oblasti klasického signmakingu – prodeje plotrových fólií. Technologicky se tento segment více a více přesouvá k tisku. To, že se dá v podstatě potisknout všechno je z výzkumu zřejmé. Ale i v této oblasti dochází k přesunům, jeden příklad za všechny – část trhu s bannery se přesouvá k textilům. Na druhou stranu je potřeba podtrhnout výraznou skutečnost – z přehledu prodeje materiálů vyplývá, že řada zpracovatelů materiálů se více a více soustřeďuje na speciální aplikace s vyšší přidanou hodnotou. A to je určitě pozitivní, že nejenom kvantita, ale i kvalita je trhem požadována.
Členové sdružení sledují i měsíční vývoj na trhu, a to stejným způsobem, jako u průzkumu trhu. Rozdíl je pouze ve struktuře – rozdělení je pouze na skupiny, v tomto případě nejdeme do detailu. Tato idea vznikla na popud minulého prezidenta Sdružení dodavatelů Dr. Martina Melína, který s tímto nápadem přišel v době poklesu trhu v roce 2009. Také zde výsledky potvrzují zotavení trhu, ale ukazují i na jinou skutečnost, postupně mizí sezónnost. Právě diskuze o tomto trendu, může být třeba námětem na konferenci na některém dalším Dnu signmakingu.


 
ROZHOVOR NA TÉMA:
Ľudovít Bartoš – Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov pripravil na termín 2.–3.
Jan Kopka – Přinášíme vám čerstvý rozhovor s ředitelem firmy Integart, která právě...
Doru Stoican - Nápad, jaký ještě nikdo neměl. Nápad společnosti HSW Signall spojit Open House...

VELETRŽNÍ NOVINY 2015
12. 5. 13. 5. 14. 5.

SOUTĚŽ


GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

REKLAMA